Wykonaj dwa testy

Jakiego wyniku testu oczekujesz? Niezależnie od odpowiedzi lepiej będzie wykonać badanie dwa razy. Wprawdzie w odpowiednich warunkach testy dają bardzo wiarygodne wyniki, niestety zdarzają się pomyłki – wynikające bądź to z niedoskonałości testu, bądź też niewłaściwego zastosowania przez kobietę. Kluczowym czynnikiem, który ma wpływ na wiarygodność wyniku jest odpowiednie stężenie hormonu hCG, który jest produkowany przez organizm kobiety w ciąży. Czasem jednak stężenie hCG w badanej próbce moczu jest zbyt małe. Powodem może być zbyt wczesne stadium ciąży.

Nawet jeśli doszło do zapłodnienia, nie oznacza to, że test będzie w stanie z dużą skutecznością wskazać właściwy wynik już po kilku godzinach czy dniach. Wręcz przeciwnie, zaleca się wykonywanie testu dopiero w dniu, w którym miała pojawić się miesiączka. Wiele kobiet nie chce czekać tak długo, zwłaszcza, gdy do stosunku doszło np. w wyniku spontanicznej decyzji pod wpływem alkoholu. W takim wypadku szybko wykonany test o wyniku pozytywnym będzie wiarygodną przesłanką, że doszło do zapłodnienia.

Jeśli jednak test dał wynik negatywny, warto go powtórzyć jeszcze raz lub nawet dwa. Najpierw w dniu, kiedy powinna pojawić się miesiączka, a jeśli się nie pojawia to również tydzień później. Największą wiarygodność testów wskazuje się zwykle właśnie w tym ostatnim okresie. Należy jednak pamiętać, że trafność wyników nigdy nie jest stuprocentowa. Test powinien być jedynie przesłanką do tego, by skontaktować się z lekarzem.