Rezonans magnetyczny

Jedną z nieinwazyjnych metod badania profilaktycznego, która wykonywania jest jako sposób wykrywania wczesnego stadium chorób nowotworowych jest rezonans magnetyczny. Jest on również wykorzystywany w innych dziedzinach medycyny, nie tylko w onkologii.

Rezonans magnetyczny nie wykorzystuje szkodliwego dla zdrowia promieniowania, a jedynie zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego. Polega ono na uzyskaniu obrazu jądra o różnym od zera spinie umieszczonego w silnym polu magnetycznym, które podlega rotacji.

Dzięki temu zabiegowi lekarze otrzymują szczegółowy obraz organów, potencjalnie niedostępnych bez skomplikowanych operacji, np. mózgu, serca, mięśni.

Dzięki swojej dokładności oraz nieinwazyjności jest to popularna metoda stosowana w profilaktyce nowotworów, ale również stwardnienia rozsianego, badaniach serca, nerek, wątroby, a nawet przy rozpoznawaniu choroby Alzheimera. Rezonans magnetyczny jest powszechnie uważany za bezpieczną metodę diagnostyczną, choć sporym przeciwwskazaniem jest stosowanie tej metody u pacjentów z różnymi metalowymi implantami.

Przeciwwskazanie to jest związane z zastosowaniem silnego pola magnetycznego, które mogłoby spowodować zakłócenie w działaniu np. rozruszników serca etc.