Parametry techniczne monitorów medycznych

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej dokładnie określa, jakie monitory medyczne powinny znaleźć się w szpitalu.

Istotne w tym wypadku parametry nie mogą przekroczyć dopuszczalnych norm.

Monitory lcd wykorzystywane do diagnostyki oraz przeglądania obrazów medycznych muszą zatem spełniać warunki określające rozmiar, rozdzielczość oraz jasność ekranu.

Czyli kluczowe elementy na jakie zwraca się uwagę podczas wybierania klasycznego telewizora.

Niemniej jednak wśród ściśle określonych przepisów znajduje się jeszcze jeden istotny zapis dotyczący medycznego standardu DICOM.

Spełnienie tej normy to kluczowa kwestia, która gwarantuje możliwość sprawnego funkcjonowania monitorów we współczesnej medycynie.

Jak widać wybór monitora do szpitala, czy innej placówki medycznej nie jest kwestią przypadku, dlatego niezbędne jest podjęcie odpowiednich kroków, aby dopełnić wszelkie formalności.

.