Choroby

Innowacyjne aparaty USG

Nieinwazyjna metoda, wykorzystująca atraumatyczną technikę zjawisk rozchodzenia i odbijania fal ultradźwiękowych, jest współcześnie najpowszechniej wykorzystywana do obrazowania narządów ludzkich. Aparatura do badań

Popularne aparaty USG

Popularność aparatów USG jest współcześnie dość znaczna, wszystko wynika z faktu konieczności poszerzania diagnostyki, która w głównej mierze opiera się na postępie technologicznym.