Badania kontrolne

By w pełni panować nad swoim stane zdrowia i kontrolować wszystkie chorobotwórcze czynniki – warto poddawać się regularnym badaniom profilaktycznym. Pozwoli to nam zareagować na czas, gdy dostrzeżemy niepokojące objawy.

Badania profilaktyczne są pierwszym krokiem do wczesnego wykrycia choroby nowotworowej i odpowiednio szybkiego zareagowania. Do badań profilaktycznych zaliczamy min.

laboratoryjne badania krwi, morfologiczne badanie krwi, biochemia oraz badanie ogólne moczu. Prócz badań laboratoryjnych nie należy jednak zapominać o badaniach profilaktycznych.

Przynajmniej raz w roku powinniśmy odwiedzić lekarza internistę i zbadać ciśnienie krwi, a raz na pół roku odwiedzić stomatologa, by skontrolować stan naszego uzębienia. Dodatkowo kobiety powinny raz w roku odwiedzić ginekologa.

Bardzo istotną kwestią jest również badanie profilaktyczne pod kątem wykrycia nowotworów. Bardzo dużo nowotworów może być albowiem wykryta dzięki takim działaniom właśnie.

Kobiety powinny więc robić mammografię i USG piersi oraz cytologię, mężczyźni USG prostaty, a obie płcie powinny poddać się kolonoskopii, która pozwala wykryć raka jelita grubego.